Jak vybrat správnou hračku?

Nejrůznějších hraček je v současnosti na trhu obrovské množství, ale jak vybrat svému dítěti ty správné? V následujícím článku se Vám pokusíme poradit.

Hračky vnímáme jako důležitou součást dětského světa. Přinášejí podněty pro smyslový, rozumový a citový vývoj dětí, rozvíjejí jejich fantazii a kreativní myšlení. Dítě se hrou učí a současně vytváří svoji osobnost. U dítěte, které si dokáže hezky hrát je předpoklad k tomu, že zvládne ve svém budoucím vývoji vše lépe i se vstupem do školy.

Odborníci se shodují, že správné hračky jsou pro vývoj a rozvoj dítěte velmi důležité, a to v každém jeho vývojovém stupni.

Správná hračka by měla napomoci:

- učit dítě kontrolovat pohyby a tělesné části,
- pomáhat dítěti pochopit, jak věci fungují,
- učit dítě, jak může ovládat věci ve svém okolí,
- rozvíjet fantazii dítěte,
- učit dítě ovládat svaly, koordinaci a sílu,
- učit dítě řešit jednoduché problémy,
- učit dítě, jak si může hrát samo.
 

Přesto že se trendy mění a každý rok přibývá nových a nejmodernějších hraček, mnohé typy zůstávají a mohou se tak předávat z generace na generaci. To umožňuje skutečnost, že se fyzický a hlavně psychický vývoj dítěte (především předškolního věku) v průběhu generací nijak převratně nemění.

Univerzální postup, který by dospělým poradil, jak postupovat při výběru hraček pro své dítě neexistuje!  Pokud se ale budete řídit několika obecně platnými pravidly, velmi pravděpodobně nakonec vyberete hračku, ze které bude mít Vaše dítě velikou radost a navíc pro něj bude přínosem pro jeho budoucí vývoj.


Při výběru se snažte na hračku podívat očima svého dítěte.

Hračka by měla být pro dítě především motivující, vyvolávat u něj pocity a představivost. V prvé řadě by mělo záležet na tom, jakým směrem je dítě zaměřené, co ho baví a o co se zajímá. Některé děti si rády kreslí, jiné si raději hrají se stavebnicí. Pro rodiče by mělo být důležité vycházet ze sledování svého dítěte. Jen oni sami nejlépe ví,  s čím si jejich dítě rádo hraje, na co se nejraději kouká v televizi, jakou má oblíbenou knížku apod.  

Hračky by měly být přiměřené věku dítěte a účelné.

Hračky by měly odpovídat věku dítěte, jeho citovému vývoji a psychickým i fyzickým schopnostem. Hračky by neměly být pro děti příliš náročné, měly by odpovídat jejich vývojové úrovni.

Při výběru hračky bychom však zároveň měli myslet ve vývoji dítěte maličko dopředu a brát hru jako součást učení. Ukázat mu s pomocí hračky nový pohyb, novou barvu, nový tvar, nové možnosti. Správné hračky učí dítě přemýšlet, zlepšují tak jejho schopnosti a nenásilnou formou posunují jeho vývoj dopředu.
Správná hračka by měla dítě rozvíjet a nabízet mu aktivity odpovídající jeho věku. V ideálním případě by to měla být hračka, která není hotová a neměnná. Rozvoj kreativity jednoznačně omezují hračky, které neumožňují použití dětské představivosti a schopnosti objevovat nové věci, tedy takové, které jim usnadňují práci. Taková hračka brzdí fantazii, tvořivost, myšlení, prožívání i představivost dítěte.

Hračka by měla být pro dítě výzvou, jelikož pokud je příliš jednoduchá, většinou přestane dítě brzy bavit, naopak příliš složitá hra může dítě odradit svou náročností.
Dospělí mnohdy vybírají hračky, které jsou pro děti náročné a neodpovídají jejich vývojové úrovni. Složitá stavebnice letadla udělá větší radost samotnému tatínkovi než malému předškolákovi, který hračkou bude nejprve pravděpodobně nadšený, ale již nezvládne jeho samostatné sestavení a rozhodně nedokáže porozumět tomu, proč by měl být opatrný, aby letadlo hned nerozbil.


Opatrně při výběru  supermoderních a automatických hraček.

Důležité je, aby si děti s hračkami hrály a ne, aby si hračky hrály za děti, jak tomu někdy v případech supermoderních hraček bývá. Když dítěti pořídíme zázračné malování, které za něj vše krásně a bez chyb nakreslí, možná ho to na chvilku zabaví, ale s rozvojem osobnosti mu moc nepomůže, současně ho pravděpodobně brzy přestane bavit.

Výzkumy potvrzují, že dnešní děti, které mají velké množství technicky dokonalých a moderních hraček, si vlastně samy najednou moc hrát nedokážou. Počet jejich her je chudý. Často je pak nutná činnost dospělého člověka, aby jim hru vymyslel.

 

Vybírejte pouze kvalitní a bezpečné hračky.
 

Vybírat bychom měli pouze bezpečné a kvalitní hračky. Bezpečnost je při výběru hračky vždy na prvním místě. Všichni renomovaní výrobci hraček musí své produkty testovat, aby měli jistotu, že hračky splňují bezpečnostní normy. V Evropě je znakem této kontroly prohlášení výrobce, tzv. značka shody (písmena CE). Toto označení sděluje informaci, že produkt splňuje podstatné bezpečnostní požadavky stanovené příslušnými směrnicemi.

Dále si všimněte, zda není na obalu upozornění, že hračka není vhodná pro děti do 3 let. Dětem do tří let by určitě neměly do rukou přijít hračky, které obsahují malé součástky. Batole si s nimi neporadí, protože co je příliš malé, neumí neobratné prstíky ještě uchopit. Navíc hrozí nebezpečí vdechnutí nebo spolknutí malých předmětů. Hračka musí splňovat také určité technické parametry. Zejména u hraček pro děti do tří let, by si měli rodiče dávat zvlášť dobrý pozor na použité materiály, barvy, tvary apod.

 

Představení nové hračky dítěti.
 

Dospělí by si měli najít čas a alespoň na začátku svým dětem vysvětlit, jak nová hračka funguje, co se s ní dá dělat, teprve potom může mít nejen zábavný ale také výchovný vliv.

 

Hračky nejsou vše.

V žádném případě by neměly být hračky jako náhražka za společně strávený čas. Nejdůležitější potřebou malých dětí zůstává láska a zájem jejich rodičů a rodiny. Jen tak si budou moci děti v klidu hrát, objevovat svět a rozvíjet schopnosti, dovednosti a svou osobnost.